Consultanta
Evaluarea de securitate urmareste:
 • Stabilirea vulnerabilitatilor (conditii interne) si a factorilor de risc (conditii externe) ce afecteaza securitatea obiectivului
 • Modul de indeplinire a sarcinilor specifice pe linie de securitate
 • Eficienta masurilor implementate ce opereaza In acest domeniu
 • Determinarea nevoilor de securitate pentru obiectivul vizat
 • Organizarea securitatii vizeaza:
 • Stabilirea principiilor si modului de organizare si administrare a securitatii pe toate domeniile securitatii alese de beneficiar (securitatea fizica, securitatea personalului, securitatea/protectia informatiilor, securitate informatica, securitate comerciala)
 • Stabilirea zonelor de securitate si a standardului minim pentru fiecare zona In parte
 • Intocmirea documentelor specifice (plan de paza, documente tip, proceduri de autorizare, de acces In incinta/zone de securitate, la documente etc.)
 • Proiectarea unui sistem de securitate optim:
 • In functie de rezultatele evaluarii, de nevoile de securitate, de obiectivele conducerii obiectivului si de bugetul alocat se va proiecta un sistem de securitate care sa corespunda criteriilor stabilite de comun acord
 • La cererea beneficiarului, se poate institui si un sistem de urmarire a rezultatului si eficientei masurilor derulate
 • Evaluarea securitatii fizice a obiectivului

 • Identificarea valorilor ce trebuiesc protejate si stabilirea importantei acestora pe baza unor criterii si indicatori masurabili (ex: valoarea riscului generat, probabilitatea de manifestare etc.)
 • Evaluarea sistemului securitatii perimetrale si zonale
 • Evaluarea sistemului securitatii instalatiilor
 • Evaluarea sistemului securitatii accesului In zone si locuri
 • Evaluarea masurilor specifice de paza (mod de actiune, timpi de reactie, forte implicate, etc.)
 • Analiza evenimentelor pe linie de securitate din obiectiv
 • Analiza colaborarii cu organele abilitate (cazuri de solicitare a interventiei, timp de reactie, rezultate etc.)
 • Analiza starii infractionale din zona
 • Identificarea si evaluarea vulnerabilitatilor pe linie de securitate (conditii interne care afecteaza securitatea)
 • Identificarea si evaluarea factorilor de risc pe linie de securitate (conditii externe care afecteaza securitatea)
 • Stabilirea calitatii serviciului prestat (executarea serviciului, modul de indeplinire a sarcinilor specifice, eficienta masurilor implementate etc.)
 • Starea generala de securitate (interoperabilitatea componentelor sistemului, gradul de protectie etc.)
 • Determinarea nevoilor reale de securitate pe baza informatiilor adunate
 • Evaluarea sistemului tehnic de securitate

 • Evaluarea sistemului de control acces si pontaj
 • Evaluarea sistemului video
 • Evaluarea sistemului perimetral de detectie efractie
 • Evaluarea sistemului de detectie incendiu
 • Evaluarea conditiilor de operare (conditii vitrege de operare, periodicitatea mentenantei etc.)
 • Determinarea nevoilor reale de securitate tehnica (In termeni de numar si dispunere echipamente, tip, calitate, lucrari de mentenanta etc.)
 • Organizarea si administrarea securitatii

 • Determinarea nevoilor reale de securitate ale obiectivului
 • Stabilirea principiilor si modului de organizare si administrare a securitatii pe toate domeniile securitatii alese de beneficiar (securitatea fizica, securitatea personalului, securitatea/protectia informatiilor, securitate informatica, securitate comerciala)
 • Delimitarea zonelor de securitate In interiorul obiectivului si a standardului minim pentru fiecare zona In parte
 • Intocmirea procedurilor specifice (acces, vizita, patrulare, interventie, control, testare, mod de actiune In diferite situatii etc.)
 • Intocmirea documentelor specifice (plan de paza, documente tip, proceduri de autorizare, de acces In incinta/zone de securitate, la documente etc.)
 • La cererea beneficiarului, se poate face si o analiza a bugetului alocat securitatii
 • DESIGNED by Daniel Enache